Thursday, January 2, 2014

New Design Team

Jag är numera en del av 2014 års Design Team hos företaget Whiff of Joy. Wihi!

---------------------

I am happy to announce that I am now part of the Whiff of Joy 2014 Design Team. Yay!

http://whiffofjoy.blogspot.se/

1 comment: