Wednesday, April 25, 2012

I made it!

Jag har ju skrivit förut om hur jag sökte till ett design team och gick vidare till semifinalen. Nu har de gjort sitt val och jag är en av de 10 som blivit vald som medlem i Design Teamet. Nu väntar jag med spänning på mitt inroduktionspaket och maj-släppet med stämplar. Sen blir det till att göra massor av kort och sånt. Ska bli kul.

Här är korten jag skickade in till finalen------------------------------
I am happy to announce that I am now part of the Heartfelt Creations Design Team. I am really excited about it and I can't wait to start making cards and other things. My first package is on the way and will be arriving shortly. Wii!

Above you can see the cards I made for the final.

Here is the announcement from the Heartfelt Creations Blog

Thank you to each one of the talented semi-finalists. We would like to extend a warm welcome to 10 new design team finalists that will be joining the Heartfelt Creations design team for the next 6 months: Sarah Miller, Alissa Wells, Erika Selander, Emily Neihaus, Kathleen Rooney, Rachel Dluhy, Cynthia Llorens Renaud, Giovana Smith, Karin Zander, and Marisa Job.

No comments:

Post a Comment